Termeni și condiții
Informații generale
Asociația “LEGALLICA” este persoană juridică de drept privat cu scop nepatrimonial, independentă, apolitică, nereligioasă, cu beneficiu public, organizată potrivit O.G. nr. 26/2000 modificată şi completată potrivit Legii nr. 246 din 25 iulie 2005 și dedicată în exclusivitate scopurilor prevăzute în art. 11 din statutul Asociației, având denumirea rezervată prin dovada disponibilității denumirii cu numărul 183319 din 22.07.2020 eliberată de către Ministerul Justiției.

Membrii Asociației „LEGALLICA” doresc să se asocieze în scopul digitalizării actului educațional universitar, a actului de învățare, a practicii de specialitate și a pregătirii pentru examenele de intrare în profesie, precum și în vederea organizării de evenimente academice și non-academice pentru studenții din cadrul Facultăților de Drept din România, pentru consolidarea cunoștințelor juridice dobândite în cadrul studiilor universitare și a eficientizării orientării în carierele juridice ulterior absolvirii.
Colectarea datelor personale
Datele pe care ni le furnizați în cadrul site-ului, în mod voluntar, sunt:
1. Numele și prenumele în cadrul formularului de contact
2. Adresa de e-mail în cadrul formularului de contact și la abonarea la Newsletter
Pe lângă aceste date, site-ul nu stocheaza alte informații despre dumneavoastră.
Politica privind datele persistente
Site-ul nu folosește Cookies sau alte tipuri de date persistente.
Drepturi de autor
Drepturile de autor asupra acestui site aparțin în totalitate Asociației Legallica.